Monday, June 27, 2005

Ang mapagsiil na utang na loob

Sa aming pag-aaral ng sikolohiyang Pilipino, sinuri namin ang mga magaganda at nakasasamang katangian ng mga Pilipino. Lumabas ang mga halata ng katangian: pakikisama, nepotism, katamaran, masiyahin at iba pa. At may napansin ako, tila ata nakikita natin ang 'utang na loob' bilang isang di kanais-nais na katangian, isang hadlang sa ating pag-asenso.

Marahil dala na rin ito ng pangit nitong manipestasyon gaya ng nepotismo nga raw. Pero sa tingin ko ang utang na loob ay isang magandang katangian na likas na sa Pinoy.

Ang pagtanaw ng utang na loob ay parang panghabangbuhay na pasasalamat. Ito ay aksyon o mga aksyon na dulot ng lugod mo sa pagtulong sa iyo ng iyong kapwa. Malaking bagay sa iyo ang nagawa niya kaya naman habang ikaw ay nabubuhay nais mo rin siyang tulungan sa paraang kaya mo.

Isa pang kagandahan ng utang na loob ay hindi ito madaling isinusumbat. Isa ka ng kamuhi-muhing nilalang kapag nabansagan kang 'walang utang na loob.' Lalong masakit kung galing ito sa ating mga magulang sapagkat sa kanila natin utang ang maraming bagay at karanasan na humubog sa atin bilang tao.

Ngunit, gaya ng maraming katangian, maaari rin itong makasama sa indibidwal o sa lipunan kung sobra sobra. Minsan, maaari ng maging pabigat ang sinasabing 'utang na loob' lalo na kung sa iyong palagay ay hindi mo ito masusuklian kaya naman palagi na itong bumabagabag sa iyo.

Dapat naman siguro ay piliin natin ang mga tulong na pagtatanawan ng utang na loob. Kung pinahiram ka ng piso, hindi naman siguro kailangan na tulungan mo siyang magnakaw kung hingin niya sa hinaharap. Ang utang na loob ay hindi na utang na loob kung ito'y hindi kusa, kung ito'y naging simpleng obligasyon.

Huwag naman nating pahirapan ang ating mga sarili sa pagsubok na suklian ang tulong habang buhay. Kadalasan tayo lamang ang nagpapatong ng sarili nating pabigat. Ang mga taong tumutulong nang mula sa puso ay hindi malupit maningil- kung naniningil man.

2 Comments:

Blogger mars said...

all i can say is : aba!! ang lalim mo nang magtagalog ha! hehehe. you're improving. =p

8:16 PM  
Anonymous JuneDiosa said...

prinsesang adik, ayan binisita na ng mahal na diosa dragonesa ang blog mo... bukod kang pinagpala dahil dito...=j

6:56 PM  

Post a Comment

<< Home