Wednesday, March 08, 2006

Spotlight

Wala lang. Natapos na ang aking LB acting debut.Hahaha. Nararamdaman kong tinatawag na akong muli ng entablado. Salamat sa mga sumoporta. Sana hindi ito ang huli.

1 Comments:

Blogger ie said...

naniniwala akong hindi ito ang huli. :]

6:30 PM  

Post a Comment

<< Home